en

Better together

27.-29. september 2018

Køb billet

Charlotte Gambill

Bradford, England

Charlotte Gambill er seniorpræst i LIFE Church, England. Charlotte er desuden forfatter og stifter af Cherish, en årlig kvindekonference med over 8.000 deltagere.

Lisa Samuelsen

Yangon, Myanmar

Lisa Samuelsen startede i 2002 Eden Ministry, hvorigennem hun hjælper tusindvis af trafikerede kvinder og børn i Asien. Eden har etableret en international smykkevirksomhed og har i dag 3 krisecentre i Kina og 1 i Myanmar.

Marianne Riis

København, Danmark

Marianne Riis er executive præst i Kirken i Kulturcenteret, hvor hun har ansvaret for at lede præsteteamet og sikre den fastsatte kurs og retning i kirken. Marianne er en skarp, autentisk og inspirerende taler.

Mildred Osias

København, Danmark

Mildred Osias er præst i Kirken i Kulturcenteret, hvor hun sammen med sin mand leder den filippinske afdeling. Mildred er en varm, kreativ og dygtig formidler.

Merete Tangstad

København, Danmark

Merete Tangstad er, sammen med sin mand Jarle, seniorpræst i Kirken i Kulturcenteret. Merete er visionsbæreren bag Forvandling og har dannet landsorganisationen Kvinde til Kvinde, som blandt andet laver arrangementer for flygtninge på danske asylcentre, café med fokus på integration og venskab, samt julefester og julehjælp for flygtninge og udsatte familier; mange af disse initiativer er bragt videre til andre kirker i Danmark.